Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Innergården på Kungsgatan 30 sept. 1986

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sun, June 17, 2018 18:46:25

Jag besökte det blivande Allaktivitetshuset Lotcen på Kungsgatan 30 iblandnär när jag var nere i U-a centrum. Kameran fanns med då och då, så även den 8 september1986.

De flesta fastigheterna på innergården samt huvudbyggnaden fick renoveras för den nya verksamheten. Det blivande snickeriet samt mek. verkstan och "Gula huset" helreno- verades. Det vill säga att husen lyftes upp och nya grunder göts, därefter sänkte man ner byggnaderna och gjorde nödvändigt arbete på golv, väggar och taken.


Nu 32 år senare står byggnaderna fortfarande kvar, vilket innebär att arbetet utfördes bra och underhållet av husen har skötts klanderfritt av Lotcens persona.

Huvudbyggnaden fick en grundlig renovering (av proffs) åren 2017-18 så att även den är i gott skick. U-a kommun hade säkert nya planer tidigt om vad som skulle in i huset på Kungsgatan 30 när stiftelsen UV Huset Lotcen skulle upphöra.

Detta innebär att vår förening, Uddevalla Varvs och Industrihistoriska känner sig mycket husvilla just nu. Vi väntar på svar om vi får disponera Gula huset, eller rent av före detta Lotcens Cafeteria, där vi kunde förvara föreningens 95 tusen varvsbilder och övriga industri- bilder under säkra förhållanden. Vi har olika arbetsgrupper som träffas
på Kungsgatan 30 och föreningen är mycket aktiv.

Den nya verksamheten som skall bedrivas på Kungsgatan 30 behöver både våning 2 och3, därför måste vi flytta från vår nuvarande lokal på 3 vån.

Gula huset är byggt av trä och mycket brandfarlig som de flesta förstår. I husets övervåning hyr Bohuslän Dals Idrottshistoriska förening in sig. Man förstår att även deras historiska material är oersättlig om brand skulle uppstå.
I cafeterians lokal skulle även denna förening få plats. Vi sysslar ju med historia båda föreningarna så vi skulle säkert jobba bra ihop.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.