Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

TREVLIG HELG

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sun, December 24, 2017 12:18:43

Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningens aktiva har

jullov som de flesta i landet. Varvsgruppen återtar sin verk- samhet måndagen 15 januari kl. 09.00 på Lotcen.
Uddevalla förr gruppen har sin första träff onsdagen onsdag 31 januari kl. 09.00 även detta på Lotcen.
Industrigruppen startar upp i mitten av januari?

Medlemmar som vill köpa vår nya bok till ”medlemspris” fårta kontakt med Vambola telefon 0704 936 999. Övriga hän- visas till Hallmans Bokhandel, Bohusläns museum,
Böcker o Blad på Torp samt Café Knape.

Bilden nederst fanns som omslagsbild på den första varvsboken som gjordes i ABF Fotoklubbs regi 1985. Bilden är taget av Lars Forsberg, som tyckte att utsikten från pirfästet på kasen mot Sörvik skulle bli ett bra motiv, detta tyckte även bokens red- aktionsgrupp. Lars Forsberg är fortfarande aktiv med varvsmotiv, han är nämligen med i föreningens varvsgrupp och håller på med bildbehandling.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.