Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Tomas Grävare AB

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Sun, June 10, 2018 17:30:06
Den 28 maj var Industrigruppen på ett intressant besök hos entreprenad- och fastighetsförvaltningsbolaget Tomas Grävare AB på Kuröd, och följande företagsberättelse skrevs därefter:

Tomas Grävare AB

Nedanstående grundat på ett intervjubesök på företaget den 28 maj 2018.

Grundande

Företaget, som idag är ett entreprenad- och fastighetsbolag beläget på Kuröds industriområde, (adress Kurödsvägen 24B) grundades år 1989 av Tomas Carlsson, då 22 år gammal.

Tomas Carlsson, som växte upp på Bohusgården, äger och driver fortfarande företaget, som f.ö. haft aktiebolagsform från dag 1.

Verksamhet vid etableringen

Det började med att Tomas köpte en splitter ny grävmaskin, som snart följdes av ännu en, vardera till en kostnad av bortåt 1 MKr…

Vid etableringen byggde man enbart villor, mest i trakten av Trollhättan och Vänersborg (Björndalen, Onsjö). Eksjöhus byggde då mycket där.

Det innebar förstås en ganska häftig skuldsättning, och räntorna var höga, men redan inom ca 30 månader hade han betalat av alltihop. Man kan föreställa sig att det i princip innebar arbete varenda dag i veckan och ett mycket sparsamt liv i övrigt.

Finansiering

Men det var – och är – helt i enlighet med företagsidén (och möjligen också med den privata livsfilosifin) - att ha så små skulder som möjligt, ”samla i ladorna”, och driva företaget, investera etc med egna tillgångar i så stor utsträckning som möjligt.

Detta också för att kunna överleva de bank-, fastighetskriser och konjunkturnedgångar som kommer förr eller senare.

Med denna företagsidé tog sig således företaget igenom bank- och fastighetskrisen 1992-1994 utan större problem. Man var ju då skuldfria och hade de facto hyfsat med jobb, medan åtskilliga andra företag hamnade i djup kris, och t.o.m. gick i konkurs.

Man märkte vidare knappast ens av den ekonomiska krisen 2008/2009 som ju var förödande för många andra företag.

Lån måste man naturligtvis alla företag ta i vissa situationer, och något problem att få krediter har Tomas Carlsson aldrig upplevt.

Filosofin att alltid betala ner lånen så fort som det bara är möjligt tillämpas i högsta grad än idag, och målet är nu att företaget skall vara skuldfritt till semestern 2018.

Nuvarande verksamhet

När det gäller den nu aktuella entreprenadverksamheten så gör man absolut mest löpande arbe-ten, helst inte entreprenader med garantier med det risktagande det innebär.

Planen är vidare att - efterhand - mer och mer avveckla entreprenadsidan, och istället utveckla fastighetssidan.

Lokaler

De första åren hade Tomas Carlsson inget separat företagskontor, utan allt ”kameralt” sköttes hemifrån lägenheten på Bohusgården.

Den första egna kontorslokalen inrymdes i en 20 fot (ca 6 m) lång container som stod på UNO-X oljedepå vid Skeppsviken.

I mitten av 1990-talet fick sedan företaget hyra en liten lokal på Uddevalla Omnibus på Kuröd.

Till den nuvarande lokalen på Kurödsvägen 24 kom man för ca 15 år sedan i samband med att företaget köpte en grusplan där, som i övrigt använts för industrifastighetsbyggnation.

Idag äger företaget ett femtontal entreprenadmaskiner, och man åtar sig uppdrag alltifrån villadränering till motorvägsbyggen. Till de stora vägbyggnadsentreprenaderna hyr man ut maskiner + förare.

Anställda

Från starten var Tomas ensam i företaget, men efter 9 månader fick han göra den första anställ-ningen. Denna har därefter kontinuerligt följts upp med fler.

Numera är det dock mycket svårt att få tag i duktiga maskinförare.

Grundkravet är ett förarbevis som man kan få efter 15 veckors utbildning, men i första hand gäller är en 3-årig gymnasieutbildning, tex på Östrabogymnasiet.

Idag finns ca 15 fast anställda i företaget inkl. en mycket slimmad tjänstemannasida. Elektriker och andra hantverkare lejer man in när det behövs.

Tomas Carlsson framhåller att han har en mycket duktig personal. Som företagets vd är han dock Tomas ensam. Han ser inga problem med det i det dagliga arbetet, men skulle möjligen önska sig ett ”bollplank” när det kommer till beslut av mer strategisk natur.

Fastighetsförvaltning

Företaget går numera över alltmer till att själv bygga, resp. förvärva industrifastigheter, för att se-dan hyra ut dem.

Företaget äger idag ca 30 000 kvm industrilokaler.

Vidare bygger man nu på Kuröd en fastighet bestående av 19 mindre lokaler, vardera med en yta på 80, 108 resp. 126 kvm. Dessa lokaler är i första hand tänkta för lagerhållning.

Faramtidsutsikter

Företaget går bra, och har idag en årsomsättning på ca 50 Mkr. Och med den finansieringsstrategi som hela tiden tillämpats, så lär företaget stå starkt i kommande lågkonjunkturer. Och när sådana kommer med sjunkande fastighetspriser, så lär företaget t.o.m. kunna ägna sig nya fastighetsförvärv.

Det verkar onekligen som om Tomas Carlsson hittat en rätt hyfsad företagsidé…

På visitkortet står det f.ö:

För uthyrning: Kontor, Lagerhallar, Industrilokaler.

Allt inom grävning och transport: Husgrunder, Husdräneringar, Avloppsanläggningar, Rivningar mm

Försäljning av: Grusmaterial, Harpad jord, VA-material  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post487

Företagsbesök på UPC

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Mon, April 09, 2018 18:54:07
Idag gjorde Industrigruppen ett besök på Uddevalla Polymer Centrum (UPC) på Lillesjö.

Med ledning bara av den anspråkslösa fasaden borde man kanske inte ha några större förväntningar.

Men vi blev angenämt överraskade över verksamheten i detta lilla företag med sitt höga tekniska kunnande, energi och framtidstro. Vi fick lära oss många nya saker.

Ett stort tack till företagsledaren Bengt Lindqvist som tog sig tid att berätta och guida oss runt.


  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post468

Studiebesök på JABA Group AB

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Mon, March 26, 2018 19:29:15

Industrigruppen har idag varit på studiebesök på JABA Group AB i Högsäter - utanför vårt normala område förstås, men inte mindre intressant för det.

Vi fick en god orientering om företaget av vd/delägaren Einari Johansson med ass. av f.d. medarbetaren/delägaren Göran Andersson.

Vi fick dessutom en rundvandring ute i produktionen.

En mycket kort resumé:

Företaget, ursprungligen grundat år 1967 av två herrar från Säve utanför Göteborg med affärsrelation till Volvo.

Företaget fick namnet Sundquist & Windt.

Största (enda) kund då var Volvo i Göteborg.

Företaget förvärvades på 1970-talet av Perstorp Components.

Efter att banken gått in som ägare ett kort tag 1977/78 hette företaget Sunwind AB.

Nästa ägare blev amerikanska Collins & Aikman, för att dock ett antal år senare övertas av en grupp anställda varvid det fick det nuvarande namnet JABA Group AB.

Nyligen har dock företaget förvärvats av Recawi Holdings AB i Halmstad, och kommer att namnändras till National Högsäter Performance Polymer AB.

Som mest har företaget haft 180 anställda (i slutet sjuttiotalet).

F.n. arbetar 66/67 personer på företaget, varav fem tjänstemän.

Stor del av arbetsstyrkan är bosatt i närområdet, och företaget har bara liten personalomsättning.

Företaget, vars huvudprodukter är formpressade detaljer i fibermaterial för bilindustrin, är nu inne i en mycket expansiv period med god beläggning och flera nya projekt ”i pipeline” till nya, stora kunder.

Produktionen drivs dygnet runt, och framtidsutsikterna är i detta läge ljusa.

Förra årets omsättning var ca 175 MSEK, vilken förutses öka till ca 200 MSEK i år.

Einari Johansson syns längst till vänster. Fotot togs av Stefan Brännwik

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post462

Mannen, Myten, Legenden...

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Wed, December 27, 2017 16:36:28
...Janne Dahl, föreningens ordförande, uppnådde Annandag Jul den aktningsvärda åldern 80 år. Fan trot´...  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post429

Boksläppet igen...

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Mon, December 04, 2017 20:00:29
Denna bild hittade undertecknad när jag googlade på "Bohusläningen" för en liten stund sedan. Den togs förstås i samband med intervjun som tidningen gjorde med dessa två gentlemän tidigare idag.
Vad herrarna heter lär ni själva veta vid det här laget...  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post423

Bohusläningen

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Thu, November 30, 2017 18:34:01
På fredag, dvs 1 december, kommer de två "tunga" herrarna Dahl och Kallaste att intervjuas på Lotcen i anledning av presentationen/släppet av vår nya bok på Bohusläns Museum kommande tisdagskväll, dvs den 5 december.
Artikeln i tidningen lär förstås bli bra reklam för boken.


  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post421

Bidrag från Thordénstiftelsen

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Wed, November 29, 2017 17:12:03
Glädjande nog har vi just fått besked om att vi även i år har beviljats ett generöst verksamhetsbidrag från Thordénstiftelsen med 40 000 Kr.
Vi hade gjort två skilda ansökningar, en för Varvsforumarrangemanget 2018, och en för vår nya bok Gamla Uddevallaföretag 1725-1950.
Pengarna får vi fördela som vi själva vill mellan dessa två projekt, exakt hur vi gör får styrelsen ta ställning till.
I varje fall så gör detta det möjligt att driva våra projekt och även att starta nya.  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post420

Möte med styrgruppen för Nätverket Svenska Varv

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Wed, November 22, 2017 17:06:45
Idag har vi som inbjudna deltagit ett möte med styrgruppen för Nätverket Svenska Varv i Göteborg.
Vi i detta sammanhang var Lilibeth Gustavsson, Janne Dahl o. Stefan Brännwik.
Syftet med vårt deltagande var att presentera vårt planerade program vid Varvsforum som vår förening skall arrangera den 21-22 april 2018.
Efter mötet togs nedanstående obligatoriska gruppbild.
  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post418
Next »