Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Vy från berget ovanför Hedlunds varv

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Thu, September 13, 2018 14:33:50

I Rune Nilssons negativsamling med varvsbilder som vi fick för ett antal år sedan fann jag den här bilden som är taget 31 augusti 1973 från berget ovanför Hedlunds varv ute på Kärranäs i Uddevalla.

År 1973 togs beslutet att Uddevallavarvets skulle byggas ut för att kunna bygga mycket större fartyg. Tankers på 500 – 600 tusen ton var det stor efterfrågan på. På Kärra -området som varvet ägde och där man mellanlagrade stora fartygssektioner skulle byggas ett stor, och världens modernaste plåt och svetshall för raka sektioner. Så blev det också.

Men av varvets två 500 tusen tonare blev bara en byggd. Mycket av ytorna på Kärra hårdgjordes med sprängsten som stampades ner i leran av mobilkranar med stora tyngder hängande i vajrar. Men vad hjälpte detta, även ett modernt varv lades ner när ”varvsdöden” drog över landet. Numera ägs Kärra området av Benders som hyr ut en del av ytorna i före detta världens modernaste plåt och svetsverkstad till olika intressenter. Den ”nya” bilden är taget 25 april 2017.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post522