Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Lagerbergsgatan 17-19 Uddevalla

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sat, August 25, 2018 20:23:12

Ur Tage Berglunds bok MINNEN OCH BILDER utgiven år 1983 har jag lånat texten om smeden Hellman.

Uppe på vinden Lagerbergsgatan 19 fanns en kartong med fotonegativ i format 9x13 som troligtvis var tagna i slutet av 1800 - talet och fram till 1915 (ungefär).

Fyndet gjordes när Leif Johansson ägde husen 17 och 19. Från den samlingen har jag skannat in ett antal bilder. Bl.a. på verkstaden/smedjan som Hellman ägde. Återger här Tage Berglunds text:

Smeden Hellman
Nästföljande hus 17 och 19 antagligen uppförda 1879, tillhörde den duktige smeden Hellman. Smedjan fanns på gården i skydd av Kålgårdsberget och står fortfarande kvar. Som Hellmans medhjälpare kommer man ihåg Algot Andersson bror till Oscar på Teatern och Karl Solberg..

Bifogar wtt par bilder exteriör samt interiörbild från Lagerbergsgatan 17-19.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post514