Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

LOTCENS Cafeteria stängt efter 32 år

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Fri, May 25, 2018 19:34:29

Fredagen 25 maj år 2018 stängdes UV Huset LOTCENS Cafeteria för gott. Efter att ha varit öppet 32 år gick stiftelsen i konkurs och därmed var sista öppethållande 25 maj. Tanken med Lotcen var att den skulle vara verksam under 10-12 år men tiden rusar iväg ibland. Så var det med Lotcen.

Mycket folk besökte Lotcens innergård sista dagen. Lotcens Cafeteria har varit ett ställe dit man kunde gå och få sig en fika till ett överkomligt pris. Men vad gör man när uthyrning av lokalerna minskar och kassalådans innehåll minskar. Vist hade man bidrag för alla som jobbade på Lotcen men stiftelsen hade ändå en kostnad för sina anställda.
Nu kommer Uddevalla Kommun att använda husets andra och tredje våning för ny verksamhet.

Vår förhoppning är att Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningen får nyttja Gula huset för sin verksamhet, men detta får vi inte reda på förrän i början av juni månad när kommunen har tagit över Kungsgatan 30. Det är Uddevalla kommun som är ägare till huset och vi hoppas att kommunen prioriterar vår verksamhet bl.a. kommunens industri-
historis.

Bifogar några bilder från Lotcen. Man har varit med och arrangerat Gömda Glömda Gårdar varje år vilket har varit mycket uppskattat. Studiecirklar har fikat i cafeterian och allt detta är slut nu. Alltså kaffedrickandet i Lotcens cafe.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post481