Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Sjösättning 23april 1964 på UV

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Thu, April 26, 2018 16:37:10

Så här, dagarna efter VARVSFORUM som många påstod var väldigt lyckad skall blogg -redaktionen återgå till vardagen. Varför då inte en sjösättning och leverans av ett fartyg till Sovjetunionen.


23 april år 1964 sjösattes fartyget med byggnummer 265 M/S KRYMSKIE GORY på Uddevallavarvets. 265:an var ett kylfartyg och levererades till V/O Sudoimport, Moskva. Uddevallavarvet byggde två och Götaverken 4 liknande fartyg. Här lite fakta om dessa byggen.
Fartygens längd var 157m och bredden 21,20m. Farten med full last var 17,5 knop. Kyllastrummet hade fem isolerade huvudavdelningar uppdelade i 15 lastrum. Övre delen av midskepps djuptank var arrangerat för att föra dieselolja alternativt fiskmjöl. Dubbla botten under lastrummen var byggd med en 140- tons fiskoljetank. Kylmaskineriet hade en kapacitet som var tillräcklig att i alla lastrummen hålla en lägsta temperatur av –30 grader C, även i tropiska vatten.
Lastrummen var isolerade med stenullsmattor och invändigt klädda med galvaniserad plåt, samt var försedda med paternosteranläggningar för lastning och lossning. 265:an levererades 31 oktober 1964. Samtliga sex fartyg var på 8900DWT

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post472