Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Skyddsrumsberget på Sörvik

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, February 07, 2018 10:53:42

En bild från varvsarkivet som visar hur Sörviksvarvet (UV) såg ut 1972. Nästan mitt i bilden ser man ett berg där varvet var tvingad att bygga in ett skyddsrum för hela arbetsstyrkan som jobbade på Sörvik. Berget fick givetvis namnet ”Skyddsrumsberget”. Mycket mer kan skrivas om berget, bl.a. att i slutet av 1950 talet byggde varvet upp många baracker som de nyanställda varvsarbetarna fick sina första bostäder.
Barackerna byggdes samtidigt när skyddsumet sprängdes ut. Det var säkert många
små jordbävningar varje dag i bostäderna.

Nu håller Benders på och jämnar ut hela berget till marknivå och det innebär också att ett av de bästa blåsippeställen i staden försvinner. Däremot får Benders ett jättebra markområde med urberg som bärvilka tyngder som helst.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post444