Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Uddevallavarvets personaltidningar

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Tue, May 28, 2013 10:07:20
Nu är arbetet med digitaliseringen av varvets personaltidning "Varvet och vi" helt klart, i och med att de återstående 11 årgångarna av tidningen, de mellan 1960 och 1970, nu scannats in och lagts upp på hemsidan (se Tidningsarkivet).

När det gäller föregångaren, "Thordén Times, som utkom åren 1953-1957, så pågår digitalisering även av dessa. Också detta räknar vi med skall vara klart i relativ närtid.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post17