Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Kungsgatan 30 som fick namnet LOTCEN

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Mon, May 28, 2018 12:25:26


Vid nerläggning av Uddevallavarvet beslutade myndigheter samt facken att bygga om lokalerna på Kungsgatan 30 till ett ”Aktivitetshus” där de arbetslösa från varvet kunde träffas. Arbetet påbörjades i slutet av 1985 och mycket av jobben gjordes av före detta varvsarbetare som hade kunskap om hur man kunde renovera hus.


De närmaste åren efter nedläggningen av varvet förbättrades de gamla Uddevalla museums lokaler för att passa verksamheten som förändrades med åren.

Huset fick namnet LOTCEN efter de fackliga organisationerna LO och TCO. Lotcen var samlingspunkt även för dessa som fick lämna Elit fönster AB, Tiger konfektion, Scan väst, I 17 med flera företag.

Bifogar några bilder från 2016-17 årens verksamheter och aktiviteter på Lotcens fina innergård.
Nu är frågan? Vad kommer att hända med Lotcens innergård. Att Lotcens cafeterias saga är slut det vet vi, men café lokalen borde utnyttjas även i fortsättningen som en träffpunkt. Kungsgatan 30 vore även i fortsättningen ett lämpligt ställe att driva en liten kaffeservering där arbetslösa får träning hur man möter och betjänar kunder. Och givetvis bör det vara rimliga priser som gäller på ”Café Kungsg30”.

Och till sist ett litet tips till Uddevalla kommun, köp in all material, möbler och maskiner som idag finns på Lotcen och kör vidare. Hyr ut snickeriet till något studieförbund och ev. cafeterian till Agnebergsskolans restauranglinje.
Det är ju meningen att man i fortsättningen på Kungsgatan 30 skall lotsa arbetslösa vidare i livet.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post482

LOTCENS Cafeteria stängt efter 32 år

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Fri, May 25, 2018 19:34:29

Fredagen 25 maj år 2018 stängdes UV Huset LOTCENS Cafeteria för gott. Efter att ha varit öppet 32 år gick stiftelsen i konkurs och därmed var sista öppethållande 25 maj. Tanken med Lotcen var att den skulle vara verksam under 10-12 år men tiden rusar iväg ibland. Så var det med Lotcen.

Mycket folk besökte Lotcens innergård sista dagen. Lotcens Cafeteria har varit ett ställe dit man kunde gå och få sig en fika till ett överkomligt pris. Men vad gör man när uthyrning av lokalerna minskar och kassalådans innehåll minskar. Vist hade man bidrag för alla som jobbade på Lotcen men stiftelsen hade ändå en kostnad för sina anställda.
Nu kommer Uddevalla Kommun att använda husets andra och tredje våning för ny verksamhet.

Vår förhoppning är att Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningen får nyttja Gula huset för sin verksamhet, men detta får vi inte reda på förrän i början av juni månad när kommunen har tagit över Kungsgatan 30. Det är Uddevalla kommun som är ägare till huset och vi hoppas att kommunen prioriterar vår verksamhet bl.a. kommunens industri-
historis.

Bifogar några bilder från Lotcen. Man har varit med och arrangerat Gömda Glömda Gårdar varje år vilket har varit mycket uppskattat. Studiecirklar har fikat i cafeterian och allt detta är slut nu. Alltså kaffedrickandet i Lotcens cafe.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post481

Stiftelsen UV huset Lotcen i konkurs

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Mon, May 21, 2018 17:04:27

Stiftelsen har sedan varvsnerläggningen 1985 drivit Aktivitetshuset Lotcen Kungsgatan 30 i Uddevalla som en mötesplats där man kunde hyra lokal för enstaka tillfällen eller för längre tid. Tanken med Lotcen var att den skulle vara en mötesplats för arbetslösa i staden och till detta levde Lotcen ”upptill med råge”. Från början var tanken att den skulle existera 10-12 år men nu 33 år senare ser man slutet. Uthyrningen har minskat för varje år och till slut blev inkomsterna lägre o lägre.

Styrelseledamöterna som valdes 2017 beslutade att avveckla stiftelsen, under ordnade former. Men det visade sig att det fanns en skuld som man inte kände till. Skulden var tillräckligt stor för att Stiftelsen inte skulle klara av att betala den. 9 maj 2018 begärde styrelsen för Stiftelsen UV huset Lotcen sig själv i konkurs hos tingsrätten.

Konkursen berör inte direkt UVIhf, (Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningen). Vi var på väg att lämna det lilla kontoret på 3:e våningen för att flytta till gårdshuset (forna vaktmästarebostaden) men i dagens läge finns ingen att förhandla med. Stiftelsen är i konkurs. Konkursförätaren förhandlar inte om hyresavtal och Uddevalla kommun har inte förstått läget för oss.

Uddevalla kommun som äger fastigheten på Kungsgatan 30 kommer att bedriva verksamhet på våning 2 och 3 och man vill ha utställningsbilderna om industrier kvar på väggarna på vån 3 samt det lilla kontorsutrymmet till samtalsrum. Alltså, det finns en vilja hos några i kommunen att vi borde vara kvar i huset.

Vi har hyrt in oss i huset i snart 10 år på tredje våningen och vi tycker att vår förening passar in i lokalerna där Uddevalla museum fanns under 100 år innan man flyttade in i nya lokaler och fick namnet Bohusläns museum.

Intill Kungsgatan 30 har funnits Uddevalla Tändsticksfabrik. År 1900 hade man 756 anställda. Sockerbruket låg strax intill och den var den fjärde största i landet på sin tid.
På Östergatan låg Schwartzman & Nordström konfektions fabrik med nästen 1000 anställda. Grundens Regnkläder fanns också intill Kungsgatan 30. Vi skall inte glömma bakelitfabriken Alpha i Stickans hus.
Utöver dessa har ett flertal tillverkande företag funnits i kvarteren intill gamla Uddevalla museum på Kungsgatan 30. Man riktigt känner i huset att andarna har önskemål att UVIhf bör vara kvar på Kungsgatan 30, detta även om vi flyttar till ”Gula huset” 8gårds- huset).

Nu är det upp till Uddevalla kommun att skrida till verket och ha en Varvs och Industrihistorisk förening kvar på området. På området som skapade så många arbetstillfällen samt där det numera finns ett flertal skolor. Vår förening gör ett fantastiskt jobb med forskning om industri och affärsverksamhet som kommunen och även skolor sam medborgarna kommer att ha nytta av i framtiden.

Uddevalla Kommun, stäng inte dörrarna på Kungsgatan 30 för oss i UVIhf.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post480

NORGE 17 maj

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Thu, May 17, 2018 12:59:55

17 maj har Norge nationaldag och detta firar vi med flaggning. Bilden är taget vid Bohusläns museum.17 maj 2015.

Uddevallavarvet byggde under sin existens 106 fartyg för broderlandets redare. Vid dessa fartygs sjösättningar fanns Norges flagg hissad framför varvets kontor. Under många år framför Bäckabo, och efter år 1975 framför nya varvskontoret som numera är Uddevallas Kommunkontor.

Första fartyget var M/T Mai Bente som levererades 27 nov år 1950 till rederi Skips A/S Kim, Oslo. Sista fartyget M/T Wilanna levererades till Anders Wilhelmsen & Co. Oslo 21 okt. 1985. Norska redare köpte nästan hälften av Uddevallavarvets byggen.

Har tagit mig friheten att låna text och bilder från boken DE NORSKE UDDEVALLASKIPENE av Dag Bakka jr. Boken beskriver mycket noggrant samtliga Norska Uddevallabyggen.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post479

Sjösättning på Sörvik 16 maj 1961

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, May 16, 2018 19:51:35


T/T ASA V CALL, den fjärde fartyget. i en serie av sex supertankers på vardera 68000 tdw som Uddevallavarvet byggde för amerikanska beställare sjösattes från fyrans bädd på Sörvik 16 maj 1961 för California Transport Corporation, ett dotterbolag till Standard Oil Company of California. Gudmor var fru Dagmar Pramer maka till svenska Caltex chefen. Leveransen skedde 6 april 1962. Varvets VD var Tore Segerdahl.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post478

Syrian Horse

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sat, May 12, 2018 16:58:55

I Skeppsviken i Uddevalla finns sedan en tid tillbaka konstverk Syrian Horse av konstnären Mohannad Soleman som Uddevallaborna har tagit till sitt hjärta.

Hästen är 5 meter hög och är gjord av armeringsjärn, hopsvetsad på lämpliga ställen för att stå emot höststormar som ibland kan rasa med många sekundmeter i Bohuslän. I bakgrunden låg Uddevallavarvet fram till 1986 där över 220 fartyg svetsades ihop för att segla på världens alla hav. Säkert mötte dessa många hårda stormar och orkaner men svetsarna höll och fartygen klarade sig.

Uddevalla kommuns Kultur och Fritid har betalat 50 tusen kr. för ett års hyra. Konst- nären är villig att sälja Syrian Horse men kommunen tycks inte ha råd med dessa pengar som enligt massmedia skulle kosta 200 tusen kronor minus 50 tusen som redan har betalat.

Nu är det upp till alla som gillar konstverket att bidra med pengar. Strand- promenaden som går nedanför kom till med hjälp av privat kapital och det vore märkvärdigt om hästen skulle behöva lämna Uddevalla där den har fått ett eget berg att vis upp sig på. Nog har vi råd att bidra med dessa pengar. Alltså, det kommer att stå i dagspressen hur och vart man kan skicka bidrag för hästköpet.

Uddevalla energi har monterat upp flera strålkastare som skall lysa på Syrian Horse när det är mörkt. Men ibland kanske det skulle behövas mera ljus. Kolla på nedre bilden. När man fotograferar något motiv kan något oväntad dyka upp i kamera sökare som skojar till motivet lite extra.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post477

Sörvikshamnen sommaren år 1991

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, May 09, 2018 19:01:03

Jag saknar tiden när hamnarna var öppna för landets medborgare att promenera utefter kajerna för att se alla sorters fartyg från fjärran länder som besökte Sveriges olika hamnar, för att lossa eller lasta styckegods.

I Uddevalla fick hamnen hand om forna varvsområdet på Sörvik där allehanda gods passerade. Sommaren 1992 var det mycket lövträd som importerades över Uddevalla. Virkes travar var 100 tals meter långa och flera meter höga. Skogs produkter kom ofta från de forna Sovjet stater och då ofta från Baltiska eller Polen.

Just år 1991 hade ”perestrojkan” börjat med full kraft och virket hade doften från mitt hemlands vilda skogar. Jag gick omkring och drömde att en dag skall jag återse mitt hemland vilket skede med två besök 1993.

Vissa drömmar går i uppfyllelse. Jag tror att jag har varit över i Estland 12-13 gånger och varje besök är fortfarande en stor upplevelse, ungefär som när jag vandrade mellan lövträdshögarna på Sörviksområdet år 1991 och insöp doften från Baltikum.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post476

Uddevallavarvets bockkran

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Thu, May 03, 2018 16:46:28

Första kranbalkssektionen anlände till varvet den 17 december 1975. I juli 1976 var kranen rest och klar för provbelastning. I början av december 1976 gjordes det första sektionslyftet, en sektion på 80 ton.

Den 4 februari 1986 klockan 13.15 föll bockkranen till marken i ett moln av damm och en epok var till ända. Allt enligt Jan Hermanssons bok om Uddevallavarvet som kom ut år 1994.

I den stora byggdockan 100x400m färdigställdes 19 fartyg. Sista blötläggningen skedde 13 oktober 1985 när bygge nummer 333 fick känna på Byfjordens vatten.


  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post475
« PreviousNext »