Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Föreningens styrelsemöte 18 juni 2018

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Tue, June 19, 2018 21:36:29

Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningens första halvårs sista styrelsemöte hölls hos föreningens sekreterare Lilibeth Gustavsson med postadressen Ljungskile. Mellan Uddevalla och Ljungskile finns flertal fina och strandnära bostadsområden. I ett av dessa bor Lilibeth med sin make. Styrelseledamöterna hälsades välkomna till ett jättegott sillbord och givetvis även kaffe med tårta.

Styrelseledamöterna hade flertal viktiga ärenden att diskutera. Bland annat UV Huset Lotcens konkurs. Vår förening har hyrt lokal av Lotcen under hela sin 9 åriga existens och hoppas givetvis att vi får fortsätta att hyra även i fortsättningen på Kungsgatan 30 men nu av Uddevalla kommun. Styrelsen var överens att prioritet ett är forna Lotcens cafe- teria, därefter kommer Gula huset.
Just nu har vi en korttids hyreskontrakt med kommunen som gäller några månader. Vi håller tummarna att kommunen lyssnar på vårt önskemål.

På bilderna skriver ordföranden Janne Dahl och kassören Kenth Albinsson på hyreskontraktet under överseende av sekreteraren Lilibeth Gustavsson.

Även höstens verksamhet ”var på tapeten” men den får komma i andra hand, först gäller flytt från 3:e våningen och det tar säkert mycket tid innan den nya lokalen är i ordning, därefter kan det var dags att börja med något nytt i projekt -väg och givetvis skall Varvsgruppen, Industrigruppen och Uddevalla förrgrupperna fortsätta sina inplanerade jobb.

Styrelseledamöterna i Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening heter från vänster: Stefan Brännwik ledamot, Kenth Albinsson kassör, Kurt Blomgren vice ordförande,, Bo Larsson suppleant, Lilibeth Gustavsson sekreterare, Arne Larsson suppleant och Janne Dahl ordförande.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post490

Innergården på Kungsgatan 30 sept. 1986

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sun, June 17, 2018 18:46:25

Jag besökte det blivande Allaktivitetshuset Lotcen på Kungsgatan 30 iblandnär när jag var nere i U-a centrum. Kameran fanns med då och då, så även den 8 september1986.

De flesta fastigheterna på innergården samt huvudbyggnaden fick renoveras för den nya verksamheten. Det blivande snickeriet samt mek. verkstan och "Gula huset" helreno- verades. Det vill säga att husen lyftes upp och nya grunder göts, därefter sänkte man ner byggnaderna och gjorde nödvändigt arbete på golv, väggar och taken.


Nu 32 år senare står byggnaderna fortfarande kvar, vilket innebär att arbetet utfördes bra och underhållet av husen har skötts klanderfritt av Lotcens persona.

Huvudbyggnaden fick en grundlig renovering (av proffs) åren 2017-18 så att även den är i gott skick. U-a kommun hade säkert nya planer tidigt om vad som skulle in i huset på Kungsgatan 30 när stiftelsen UV Huset Lotcen skulle upphöra.

Detta innebär att vår förening, Uddevalla Varvs och Industrihistoriska känner sig mycket husvilla just nu. Vi väntar på svar om vi får disponera Gula huset, eller rent av före detta Lotcens Cafeteria, där vi kunde förvara föreningens 95 tusen varvsbilder och övriga industri- bilder under säkra förhållanden. Vi har olika arbetsgrupper som träffas
på Kungsgatan 30 och föreningen är mycket aktiv.

Den nya verksamheten som skall bedrivas på Kungsgatan 30 behöver både våning 2 och3, därför måste vi flytta från vår nuvarande lokal på 3 vån.

Gula huset är byggt av trä och mycket brandfarlig som de flesta förstår. I husets övervåning hyr Bohuslän Dals Idrottshistoriska förening in sig. Man förstår att även deras historiska material är oersättlig om brand skulle uppstå.
I cafeterians lokal skulle även denna förening få plats. Vi sysslar ju med historia båda föreningarna så vi skulle säkert jobba bra ihop.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post489

Bäveån i Uddevalla

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, June 13, 2018 09:34:19

Junibilden i ABF Fotoklubbs almanacka för år 2018 har en bild från södra hamnen med segelfartyg. Bilden har säkert cirkulerat ett antal gånger men ABF Fotoklubb har även med en bild som visar hur det såg ut år 2017.

Jag bifogar också en bild som är taget 11 juni 2018 med en splitter ny brygga som snart är klar för uthyrning till hugade båtägare.

Till den gamla bilden har almanacksgruppen bifogat följande text: En tidig vy från södra hamnen, kanske 1920-30 talet. Negativet fanns i Kalle Lidells album som fotoklubben fick av Karin Lidell för en del år sedan.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post488

Tomas Grävare AB

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Sun, June 10, 2018 17:30:06
Den 28 maj var Industrigruppen på ett intressant besök hos entreprenad- och fastighetsförvaltningsbolaget Tomas Grävare AB på Kuröd, och följande företagsberättelse skrevs därefter:

Tomas Grävare AB

Nedanstående grundat på ett intervjubesök på företaget den 28 maj 2018.

Grundande

Företaget, som idag är ett entreprenad- och fastighetsbolag beläget på Kuröds industriområde, (adress Kurödsvägen 24B) grundades år 1989 av Tomas Carlsson, då 22 år gammal.

Tomas Carlsson, som växte upp på Bohusgården, äger och driver fortfarande företaget, som f.ö. haft aktiebolagsform från dag 1.

Verksamhet vid etableringen

Det började med att Tomas köpte en splitter ny grävmaskin, som snart följdes av ännu en, vardera till en kostnad av bortåt 1 MKr…

Vid etableringen byggde man enbart villor, mest i trakten av Trollhättan och Vänersborg (Björndalen, Onsjö). Eksjöhus byggde då mycket där.

Det innebar förstås en ganska häftig skuldsättning, och räntorna var höga, men redan inom ca 30 månader hade han betalat av alltihop. Man kan föreställa sig att det i princip innebar arbete varenda dag i veckan och ett mycket sparsamt liv i övrigt.

Finansiering

Men det var – och är – helt i enlighet med företagsidén (och möjligen också med den privata livsfilosifin) - att ha så små skulder som möjligt, ”samla i ladorna”, och driva företaget, investera etc med egna tillgångar i så stor utsträckning som möjligt.

Detta också för att kunna överleva de bank-, fastighetskriser och konjunkturnedgångar som kommer förr eller senare.

Med denna företagsidé tog sig således företaget igenom bank- och fastighetskrisen 1992-1994 utan större problem. Man var ju då skuldfria och hade de facto hyfsat med jobb, medan åtskilliga andra företag hamnade i djup kris, och t.o.m. gick i konkurs.

Man märkte vidare knappast ens av den ekonomiska krisen 2008/2009 som ju var förödande för många andra företag.

Lån måste man naturligtvis alla företag ta i vissa situationer, och något problem att få krediter har Tomas Carlsson aldrig upplevt.

Filosofin att alltid betala ner lånen så fort som det bara är möjligt tillämpas i högsta grad än idag, och målet är nu att företaget skall vara skuldfritt till semestern 2018.

Nuvarande verksamhet

När det gäller den nu aktuella entreprenadverksamheten så gör man absolut mest löpande arbe-ten, helst inte entreprenader med garantier med det risktagande det innebär.

Planen är vidare att - efterhand - mer och mer avveckla entreprenadsidan, och istället utveckla fastighetssidan.

Lokaler

De första åren hade Tomas Carlsson inget separat företagskontor, utan allt ”kameralt” sköttes hemifrån lägenheten på Bohusgården.

Den första egna kontorslokalen inrymdes i en 20 fot (ca 6 m) lång container som stod på UNO-X oljedepå vid Skeppsviken.

I mitten av 1990-talet fick sedan företaget hyra en liten lokal på Uddevalla Omnibus på Kuröd.

Till den nuvarande lokalen på Kurödsvägen 24 kom man för ca 15 år sedan i samband med att företaget köpte en grusplan där, som i övrigt använts för industrifastighetsbyggnation.

Idag äger företaget ett femtontal entreprenadmaskiner, och man åtar sig uppdrag alltifrån villadränering till motorvägsbyggen. Till de stora vägbyggnadsentreprenaderna hyr man ut maskiner + förare.

Anställda

Från starten var Tomas ensam i företaget, men efter 9 månader fick han göra den första anställ-ningen. Denna har därefter kontinuerligt följts upp med fler.

Numera är det dock mycket svårt att få tag i duktiga maskinförare.

Grundkravet är ett förarbevis som man kan få efter 15 veckors utbildning, men i första hand gäller är en 3-årig gymnasieutbildning, tex på Östrabogymnasiet.

Idag finns ca 15 fast anställda i företaget inkl. en mycket slimmad tjänstemannasida. Elektriker och andra hantverkare lejer man in när det behövs.

Tomas Carlsson framhåller att han har en mycket duktig personal. Som företagets vd är han dock Tomas ensam. Han ser inga problem med det i det dagliga arbetet, men skulle möjligen önska sig ett ”bollplank” när det kommer till beslut av mer strategisk natur.

Fastighetsförvaltning

Företaget går numera över alltmer till att själv bygga, resp. förvärva industrifastigheter, för att se-dan hyra ut dem.

Företaget äger idag ca 30 000 kvm industrilokaler.

Vidare bygger man nu på Kuröd en fastighet bestående av 19 mindre lokaler, vardera med en yta på 80, 108 resp. 126 kvm. Dessa lokaler är i första hand tänkta för lagerhållning.

Faramtidsutsikter

Företaget går bra, och har idag en årsomsättning på ca 50 Mkr. Och med den finansieringsstrategi som hela tiden tillämpats, så lär företaget stå starkt i kommande lågkonjunkturer. Och när sådana kommer med sjunkande fastighetspriser, så lär företaget t.o.m. kunna ägna sig nya fastighetsförvärv.

Det verkar onekligen som om Tomas Carlsson hittat en rätt hyfsad företagsidé…

På visitkortet står det f.ö:

För uthyrning: Kontor, Lagerhallar, Industrilokaler.

Allt inom grävning och transport: Husgrunder, Husdräneringar, Avloppsanläggningar, Rivningar mm

Försäljning av: Grusmaterial, Harpad jord, VA-material  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post487

UDDEVALLATALLRIK 1979-1984

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, June 06, 2018 16:50:01

Uddevallatallrik är en vacker serie samlartallrikar med motiv från det gamla Uddevalla. Motiven har tecknats av den kända Uddevallakonstnären Caie W. Huss. Tallriken till- verkades i benporslin av Gustavbergs fabriker.
Upplagan var begränsad till 1000 exemplar.

1979 var motivet från Uddevallavarvet. 1980 fanns Varmbadhuset som motiv. 1971 fanns Klocktornet till Uddevalla kyrka som motiv. 1982 var motivet Uddevalla museum Kungsgatan 30. 1983 var motivet Walkesborg???. Och 1984 var tallriksmotivet Kungs- torget med Hasselbackshuset i förgrunden. Samtliga tallrikar har förklarande text på undersidan.

På Lotcens Cafeteria finns dessa tallrikar uppsatta och är just nu utbjudna till försäljning av konkursförvaltaren. Se auktionslista på www.ps.se fram till 7 juni.

Vi visar motivet på tallrik nummer 4 som Caie W Huss har tecknat ner. Där ser man bl.a. en av de fina lycktstolparna som finns på innergården.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post486

Rekordvärme i Uddevalla aug. 1975

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Tue, June 05, 2018 13:39:26

I Bohusläningen för 6 augusti 1975 kan man läsa hur varvsarbetarna på

Uddevallavarvet inte bara svetsade utan också svettades oerhört mycket. Artikelns rubrik lyder: Över 60 grader på jobbet. Varvet ändrar arbetstider.

I tidningen finns en bild på två svettiga svetsare och bildtexten lyder: Uno Ingman och
Alf Martinsson pustar i sommarhettan på Uddevallavarvet.
I fartygets inre har de uppmätt över 60 grader.
I ett av vingtankarna på snart sjösättningsklara T/T REGINA visade termometern 68 grader.
Enligt verkmästare Tore Virdhage som har jobbat på varvet sedan 1946 har man aldrig haft så varmt väder någonsin.
Vid Vattenverket i Uddevalla hade man 32,4 grader. I kustbandet hade man betydligt blygsammare temperatur, i allmänhet omkring 20-25 grader.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post485

LOTCENS inventarier bjuds ut på nätet

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sat, June 02, 2018 22:08:08

Nu finns UV Huset Lotcens inventarier, snickerimaskiner. mekaniska -verkstadens inventarier, möbler och konst t.ex. tavlor. Ja, allt som har hört till UV Huset för att den skulle fungera. Man kan lägga bud på det mesta.
Aktionen slutar torsdagen 2018 06 07.

Man kan göra fynd om man händelsevis skulle behöva något till huset eller varför inte till någon förening.

Såg bl.a. att Rune Hurtigs stora tavla hade fått ett bud på 1000 kr.
Ankaret utanför Gula huset har ett bud på 600 kr.

Om vår förening får vara kvar på Kungsgatan 30 bör även vi köpa en del möbler bland annat bord och stolar.

När man kollar på auktionslistor känner man igen det flesta objekten som nu skall ut på nya äventyr och till nyutta för ”nya ägare”.
De flesta som troget har besökt lotcen för att fika eller har haft andra uppdrag, sörjer Lotcens stängning jättemycket.

Adressen till auktions sidorna är www.ps.se leta sedan upp Lotcens konkurs den bör vara kanske tidigt på sidorna.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post484

Sjösättning av M/S ROBERT STOVE 31 maj 1963

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Wed, May 30, 2018 15:20:39

Den 31 maj 1963, för 55 år sedan sjösattes nybygge nr. 261 M/S ROBERT STOVE på Uddevallavarvet. Fartyget var den första i en serie av 7 st. bulkfartyg på 30920 DWT. Beställare var Lorentzen Skibs A/S, Oslo. Fartyget hade en längd av 196,3 meter samt 25,9 m på bredden. Fart med last var 15,8 knop. Fartyget levererades 31 oktober 1963.

I personaltidningen Varvet och Vi nr. 2 år 1963 fanns att läsa följande:

”M/S Robert Stove, Uddevallavarvets första bulkfartyg på 30 000 tdw, sjösattes den 31 maj för Lorentzen Skibs A/S i Oslo. Litet extra feststämning blev det tack vare en högst förtjusande gudmor, fru Fritjof Lorentzen jr. Oslo, och ett strålande sommarväder. Några av de norska sjösättningsgästerna anlände i chartrat flygplan, som landade på Byfjorden omedelbart utanför varvet”.

Jag håller med redaktören att fartygets gudmor var mycket glad. På varje bild som hon finns på i ”sjösättningsalbumet” har hon ett stort leende i ansiktet. På nedre bilden överlämnar Einar Dahl Uddevalla lommuns gåva till redaren.
Kan även nämna att Einar Dahls son, Janne är ordförande i Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post483
Next »