Uddevalla Industriblogg

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Historien om VSS/SCANVÄST i Uddevalla

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Tue, August 14, 2018 16:40:15

Nu finns historien om VSS/SCANVÄST i Uddevalla nertecknad i en 80 sidig bok som kom ut helt nyligen. I den beskrivs slakteriets historia som är sammanställt av Bo Stalefors och Arne Hermansson. Boken innehåller många bilder på fastigheter, arbete och personer.

Slakteriet fanns i Uddevalla mellan åren 1913 – 2003, alltså i 90 år. Boken kan köpas via redaktören Bo Stalefors. Vad är priset på boken kan man undra? jo, mindre än 2 kronor per sida.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post510

Medlemsinformation augusti 2018

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sat, August 11, 2018 15:07:41

Föreningens andra medlemsinformation för året är på väg ut med Post Nord, under vecka 33 bör den finnas i din brevlåda. Infot. är som tidigare på 8 sidor och har en bra blandning av text och bilder. Tyngdpunkten är årets Varvsforum som vår förening var värd för den 21-22 april, en träff som vi fick beröm för. Sekreteraren skriver om föreningens lokaler och ordföranden har som vanligt fått plats för sin KRÖNIKA.

Det är Stefan. B. som har skrivit om Tomas Grävare (Industrigruppen) och han har även gjort layouten till Infobladet med hjälp av en ”bisittare”. Tryckningen svarar Märlan på Fjällvägen för. Och vi skall inte heller glömma kuverteringen samt adressering av försändelsen, detta sköter vår eminenta kassör Kenth Albinsson med hustrun Inger om. Och till sist får han leta upp en lämplig brevlåda, ett nog så krävande jobb.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post509

STORMEN JUHANNE

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Fri, August 10, 2018 20:11:06

Fredagen 10 augusti år 2018 drabbades Bohusläns kust samt även Uddevalla till en viss del av stormens verkan. Enligt meteorologer skall oväder kallas för storm om man under 10 minuter kan mäta av vindstyrkan och den skall då visa ca 25 sekundmeter hela tiden. Är det inte så, kallas blåsten för stormbyar.

Hemma på Boxhultsvägen var nog stormbyarna på mer an 25 m. Vi har några stora träd intill vår tomt eller man kanske kan säga att det är några gränsfall.

En av dessa som står delvis på berget höll på att ramla. I sista stund fick vi förtöjt trädet med en bult i berget samt en kraftig kättingtalja mellan trädet och öglebulten.. I all hast fick vi borra ett 16 mm hål i berget med slagborrmaskin för bulten medan trädet hade en provisorisk förtöjning.

Snarast möjligt skall trädet sågas i bitar (uppifrån). den går inte att fälla, finns ingen plats. Tack var vårt snabba ingripande räddade vi grannens nya garagebyggnad.

Jag hann också göra en sväng ut till Svenskholmarna och där kunde man nästan ”lägga sig mot vinden”, där var det riktig storm och sjön var grov. Skall man våga tro att sommar hettan var mor till Juhanne?

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post508

Tidningen POPULÄR MEKANIK

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Tue, August 07, 2018 19:33:59

”Det fanns en gång en tidning” som hette POPULÄR MEKANIK MAGASIN och gavs ut varje månad. Magasinet innehöll ca 130 sidor och var i A5 format.

Troligen gavs den ut mellan åren 1950 – 1962. Vi har fått ett tretiotal nummer till Varvs och Industrihistoriska föreningen som är utgivna mellan åren 1951 – 1955, i dessa finns mycket intressanta artiklar om saker som vi lite äldre mins mycket väl.

I magasinet juni 1954 fins flera annonser om påhängsmotorer på cyklar, Redan mellan 1920-30 började dessa fortskaftningsmedel tillverkas i Tyskland.

Till Sverige kom föregångare till mopeder i början av 1950. Dessa var påhängs- motorer etc. Jag bifogar ett par bilder från magasinen juni 1954. En moped och en påhängsmotor.

Såg på Radera att POPULÄR MEKANIK MAGASIN kostar minst 60 kr per st.för gamla nummer. Juni 1954 var priset kr 2,25.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post507

Kungsgatan 30 i Uddevalla

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Mon, August 06, 2018 17:02:16

Bildtexten lyder: Det äldre läroverkshuset använt som skola 1820 - 1862. Nu Uddevallas
museum. Frideborg tillkom ej förrän 1901. Gammal teckning.

Här följer lite historik om huset på Kungsgatan 30 i Uddevalla. Bilden på huset fanns på en anslagstavla som har funnits på Lotcens Cafeteria under 32 år och ännu finns kvar. För närvarande finns inget information kvar på den att läsa. Men bild hängde kvar där. Den föreställer huset före 1913 eftersom tredje våningen saknas, den byggdes under detta år.

På husets vägg finns numera en liten skylt som man kan läsa följande (med viss svårighet).

Uddevalla museum
Huset uppfördes omkring 1808. Stadens högre skola med tre klassrum och lärarbostä-
der var inrymda här 1821 – 1862. Följande år flyttade Uddevalla museum in i lokalerna. Tredje våningen tillkom 1913. Museet var kvar här till 1984.

År 1985 när Uddevallavarvet skulle avvecklas gick kommunen ihop med Svenska Varv och Thordénstiftelsen (ekonomiskt) och skapade ett Aktivitetshus av museets gamla lokaler. Där skulle de arbetslösa träffas. Lokalen fick namnet LOTCEN efter de två största fackliga organisati- oner på varvet LO och TCO. Tanken från början var att Lotcen skulle finnas kvar 10-12 år men Lotcens liv blev 32 år med ett tråkigt slut.

Under nästan tio år har Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening hyrt lokal på tredje våningen i huset, och vår förhoppning är att vi får stanna kvar inom husets fyra väggar fast i en annan lokal, andra och tredje våningen skall kommunen använda.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post506

MAKASSAR HIGWAY

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Thu, August 02, 2018 19:37:27

Fartyget MAKASSAR HIGWAY körde på grund utanför Västervik nyligenoch orsakade ett stort oljeutsläpp med katastrofala följder för fåglar, fiskar och stränder för lång tid framöver.
Enligt polis fanns det stora brister i fartygets övervakning, med avstängda varningssystem, och givetvis var ”svarta lådan” också frånkopplad hur detta nu kan gå till. Polisen fann även att vakthavande fartygsbefäl var alkohol -påverkad. Man kan ju
fråga sig om fartyget verkligen skulle till Västervik och Sverige?

MAKASSAR HIGWAY har över 1000 bilar i lasten som troligen (en del) skulle lossas i Sverige. Rederiet som äger fartyget har ytterligare ca 500 fartyg. Man kan fundera hur tillståndet hos de övriga fartygen är. Måste det hända sådana olyckor innan rederiet tar tag i säkerheten.

I dag 2 augusti anländer fartyget till Oskarshamn där bilarna skall köras i land och det är lätt att fånga upp oljan i vattnet.

Fartyget skall saneras på all olja innan den bogseras vidare till???

Här lite data om haveristen: hon är bygg år 2001 och längden är 136 meter och bredden 23,2m. registerlandet är Panama.

I Oskarshamn finns ett reparationsvarv som kanske får en del att göra med nämnda fartyg. Dessa två svartvita bilder finns i Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningens arkiv.

Oskarshamns varv köpte Uddevallavarvets stora flytdocka 1974, den bogserades iväg från Sörvik 16 april och troligen finns den kvar. Ett lämpligt jobb för därvarande varv om dockan klarar av att lyfta upp biltransport fartyget.

Uddevallavarvet köpte dockan 1955 som byggdes i Tyskland. Den hade måtten längden 176,5m och bredden 32,8m. Invändigt mått 25,6m på bredden.På väg in till Oskarhamns varv. Bilden lånat från webben.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post505

Janne Dahls kanalresa

AllmäntPosted by Stefan Brännwik Tue, July 31, 2018 06:52:13

Vår ordf. Janne Dahl är - som de flesta vet - en slagfärdig herre.

Efter att nyligen ha gjort en färd på Göta Kanal genom ett sommarfagert landskap med massor av kossor på stränderna varthän han tittade, tillfrågades han om han hade fått sjöben efter båtresan?

Hr Dahl replikerade då med viss sarkasm: Nej jag blev inte sjöbent, jag blev kobent!

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post504

Rapport från Kungsgatan 30 i Uddevalla

AllmäntPosted by Vambola Kallaste Sat, July 28, 2018 18:21:01

Uddevalla Varvs och för Industrihistoriska förening har för tillfället ett korttidskontrakt för sin lokal på Kungsgatan 30. Den löper ut sista september i år.
Vi har sommaruppehåll i föreningen, men jag är där två-tre gånger i veckan för att kolla posten bl.a. och uträtta ärenden i vår lokal.
Det är mycket trist att se innergården, där den berömda ”Lotcens trädgård” har farit illa, mycket på grund av torkan och värmen men även avsaknad av omsorg från mänskliga händer.

Bifogar ett antal bilder från den gångna veckan, samt bilder tagne förra hösten när det var öppet hus i samband med GGG.

Gömda Glömda Gårdar har arrangerats under flera år i Uddevalla centrum. Vår förening har medverkat på Kungsgatan 30, genom att visa bilder och berätta om ”Uddevalla förr”. i cafeterian. Ett mycket uppskattat inslag i arrangemanget.

  • Comments(0)//blogg.uddevallaindustrihistoriska.se/#post503
Next »